Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 289-30-00

Про Концерн

Державний концерн "Ядерне паливо"

     Державний концерн "Ядерне паливо" створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 650.

     Учасниками Концерну є державні підприємства: «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Смоли» і «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

     Державний концерн «Ядерне паливо» є акціонером АТ «Міжнародний центр із збагачення урану» (10% акцій), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» (50% +1 акція), ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» (49% акцій).

     Діяльність Концерну спрямована на вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвиток уранового та цирконієвого виробництва, створення власного виробництва елементів ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловидільних збірок для енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції і отримання прибутку від провадження виробничої, інвестиційної, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності.

     Для забезпечення сучасного технологічного рівня уранового виробництва, розширення ринків збуту іонообмінних смол; залучення інвестицій у перспективні проекти з видобування і переробки  уранових руд та створення виробництва ядерного палива Концерн розвиває співробітництво із світовими лідерами в цій галузі - підприємствами Республіки Казахстан, Республіки Вірменія, Китайської Народної Республіки, Республіки Франція, Федеративної Республіки Німеччина тощо.       

     Контроль за діяльністю Концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Основними напрямами діяльності Концерну є:

» реалізація інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційно-господарських зв'язків між учасниками за рахунок концентрації інтелектуальних, фінансових та виробничих ресурсів учасників;

» участь у реалізації міжнародних проектів в атомно-промисловому комплексі;

» проведення маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку в галузі атомної енергетики та промисловості, освоєння нових ринків збуту продукції Концерну та учасників, здійснення заходів щодо розвитку та розширення торговельно-економічних зв'язків;

» проведення операцій з цінними паперами;

» проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності, розроблення і здійснення заходів щодо підвищення її ефективності;

» проведення випробувань дослідних зразків і установчих партій сучасної техніки, в тому числі подвійного призначення;

» проведення експорт товарів (робіт, послуг) власного та невласного виробництва;

» виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх технологій у сфері виробництва ядерного палива;

Управління діяльністю Концерну здійснюють Правління і Генеральний директор.

До складу правління входять Генеральний директор, його заступники та керівники учасників, а також представники Міненерговугілля і Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості. Формою роботи правління Концерну є засідання, що скликаються не рідше ніж один раз на місяць.

 

 

Вгору